LB
Prof. Lucjan Ballenstedt (1881-1958)
 
TK
Prof. Tadeusz Kozłowski (1902- 1998)
 

KW

 

 

Prof. Kazimierz Wrześniowski (1916-1987)
 
KG
Prof. Kalikst Grabiec (1920-2002)