Biblioteka Instytutowa istnieje od chwili powołania Instytutu Technologii i Konstrukcji Budowlanych w Politechnice Poznańskiej (co nastąpiło w 1970 r.) i jest spadkobierczynią działających wcześniej samodzielnych, ale dużo mniejszych jednostek bibliotecznych - dawnej Stacji Doświadczalnej przy Technikum Budowlanym w Poznaniu, Zakładu Badawczego Budownictwa oraz Katedry Prefabrykacji i Betonów Sprężonych Szkoły Inżynierskiej i dawnej Katedry Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Zbiory Biblioteki są dostępne  w katalogu on-line pod adresem: http://library.put.poznan.pl pod lokalizacją - Instytut Konstrukcji Budowlanych. Biblioteka mieści się w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w pomieszczeniu nr 31, w którym przygotowano 8 stanowisk (w tym 3 stanowiska komputerowe z łączem internetowym).

Dzisiejsza nazwa - Biblioteka Instytutu Konstrukcji Budowlanych obowiązuje od roku 1992, w którym nastąpiła zmiana nazwy naszego Instytutu jako jednostki dydaktyczno-naukowej. W okresie od 1958 r.- jeszcze w dawnej Szkole Inżynierskiej aż do 1987 Bibliotekę prowadziła mgr Maria Kierzyńska-Józefowska a od 1987 r. kieruje nią mgr Anna Gocałek (tel. 061 665 2461,anna.gocalek@put.poznan.pl).

Zbiory biblioteczne tworzą wydawnictwa zwarte w postaci książek krajowych i zagranicznych jak również wydawnictwa ciągłe (czasopisma, serie wydawnicze) i specjalne (normy techniczne), katalogi branżowe (m.in. . Katalogi Budownictwa), Wydawnictwa ITB (Instrukcje, Świadectwa, Aprobaty) oraz publikowane materiały konferencyjne.

Zasoby biblioteczne są na bieżąco uaktualniane i ciągle wzbogacane o nowe nabytki.

O ile w 2000 r. księgozbiór nasz liczył 13 776 voluminów książek oraz 56 720 pozycji zbiorów specjalnych, to w chwili obecnej tj w 2015 r w inwentarzu druków zwartych zajętych jest 11 444 sygnatur. Powyższa różnica wynika z wycofania z księgozbioru pozycji zdezaktualizowanych lub zużytych (przy równoczesnym zachowaniu archiwaliów).

Liczebność zbiorów specjalnych stale się powiększa i wynosi w 2015 r. 68261 pozycji.

Tematyka zbiorów bibliotecznych obejmuje wszystkie zagadnienia związane z szeroko pojętym "budownictwem", takie jak : materiałoznawstwo, podstawy budownictwa mechanika budowli, konstrukcje budowlane, fizyka budowli, budownictwo przemysłowe, konstrukcje stalowe i żelbetowe oraz problematykę optymalizacji rozwiązań, technologii i zarządzania procesami budowlanymi.

Z zasobów bibliotecznych na bieżąco korzystają pracownicy Instytutu ( materiały zródłowe do prac naukowych, materiały niezbędne do stałej aktualizacji tematyki dydaktycznej i ekspertyz ) oraz przede wszystkim liczni studenci, wypożyczający głównie książki techniczne lub korzystający ze zbiorów specjalnych, z których wiele tytułów znajduje się w naszych zasobach a których nie posiada Biblioteka Główna P. P. W ciągu roku na miejscu wypożycza się ok. 3 500 pozycji. 
Z materiałów bibliotecznych korzystają też osoby spoza Uczelni - np. pracownicy przedsiębiorstw budowlanych i innych- liczba wypożyczeń zewnętrznych wynosi ok. 200 tytułów.

Od 1993 roku zaprzestano sporządzania kart katalogowych a zaczęto wprowadzać zbiory do katalogu LECH-BMS. W 2000 roku, kiedy Biblioteka Główna przeniosła zbiory z katalogu LECH-BMS do HORIZON, w naszej Bibliotece uczyniliśmy to samo. W związku z ogromem prac związanych z przenoszeniem zbiorów do nowego systemu, praca ta trwa nadal, przy czym w pierwszej kolejności do nowego katalogu wprowadzane są na bieżąco nowe pozycje a stare - w dalszej kolejności.

W chwili obecnej w katalogu tym dostępne jest 100 % zbiorów książkowych a także  wszystkie konferencje, niektóre zbiory specjalne ( normy, katalogi) oraz wszystkie czasopisma które znajdują się w bibliotece.

Od dwóch lat wypożyczenia dokonuje się wyłącznie elektronicznie (nie wypisując rewersów). W związku z tym wypożycza się tylko tym osobom które posiadają aktywne konto w Bibliotece P.P.

 

Uprzejmie zapraszamy wszystkich P.T. zainteresowanych do korzystania z usługi naszej Biblioteki, która jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 13:30.

 

PRZYDATNE LINKI

Katalogi i bazy bibliotek

Wydawnictwa polskie