Dyrekcja Instytutu Konstrukcji Budowlanych - Kadencja 2016-2020


Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
Dyrektor
 

dr hab. inż. Adam Glema, prof. PP
Z-ca Dyrektora
 

dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. PP
Z-ca Dyrektora