Witryna edukacyjna AlmaMater jest próbą materializacji idei współpracy studentów z pracownikami naukowo-dydaktycznymi w celu stworzenia pro publico bono materiałów wspierających procesy dydaktyczne. Archiwum wiedzy tworzone jest przez studentów, którzy zapisują notatki z wykładów w formie elektronicznej. Przed ich publikacją materiał jest weryfikowany przez wykładowcę. Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne opracowywane są na podobnych zasadach, jednak przy znacznie większym udziale bezpośrednim prowadzących zajęcia. Przyjęty formalizm w zakresie przygotowania materiałów elektronicznych ułatwia posługiwanie się nimi przez bezpośrednich odbiorców oraz zespołu redakcyjnego. Powstające materiały dydaktyczne wpinane są w siatkę zajęć i udostępniane poprzez odwołania hipertekstowe.

    Witryna ma charakter dynamiczny i jego zawartość rozszerzana jest ilościowo o nowe przedmioty oraz jakościowo o materiały interakcyjne i multimedialne. Zespół wsparcia informatycznego IKB opracowuje na bieżąco materiały w celu ich możliwie bieżącej publikacji. Publikacje te zawierające notatki z wykładów i ćwiczeń służą wszystkim zainteresowanym studentom jako materiał do przygotowania się do bieżących sprawdzianów i egzaminów.

    W efekcie współpracy między studentami a pracownikami naukowo-dydaktycznymi w obszarze każdego z przedmiotów spodziewamy się uzyskać bogaty materiał i instrumentarium edukacyjne dla każdego przedmiotu, którego elementami są:

  • wykład w postaci elektronicznego podręcznika statycznego (do wydrukowania np. w formacie pdf);

  • wykład w postaci hipertekstowej z dołączonymi materiałami multimedialnymi (do obsługi na PC, np. w formacie html);

  • wykład autorski w postaci jego rejestracji techniką video (np. w formacie avi, mpg);

  • trenażery wiedzy w postaci zadań przykładowych, zadań do samodzielnego rozwiązania, testerów wiedzy (java script, java, ew. wolnostojące programy);

  • bibliografie (głównie odnośniki publikacji sieciowych), słowniki specyficznych pojęć;

  • moduły interakcji personalnej (komunikacja sieciowa): e-mail konsultacyjny, forum dyskusyjne, seminaria sieciowe (np. w formie grup dyskusyjnych).

    Obok materiałów tworzonych kolektywnie przez nauczycieli akademickich i studentów, portal będzie zawierać materiały autorskie. Ich opracowanie stanowić będzie indywidualny wkład pracowników naukowych we wspieranie edukacji. Wszyscy autorzy publikujący w AlmaMater zachowują pełnię praw autorskich pod warunkiem zaakceptowania ich otwartego udostępnienia w sieci.