Kursy, szkolenia, wyjazdy studentów

Nowy dział Kursy, szkolenia, wyjazdy studentów - w ramach przedmiotu Konstrukcje Drewniane, studenci drugiego stopnia studiów dziennych, w dniach 10.11.2017 i 08.12.2017 odwiedzili zakład produkcyjny firmy STEICO w Czarnkowie, gdzie pod opieką dra inż. Marcina Chybińskiego oraz mgra inż. Łukasza Polusa uczestniczyli w całodniowych profesjonalnych warsztatach teoretyczno-praktycznych Akademii STEICO.

Czytaj dalej...

03.01.2018


Sukcesy studentów

Nowy dział Sukcesy studentów - stypendium dla Pana mgr inż. Macieja Klója oraz zwycięstwo w konkursu Tekla BIM Awards 2017 Pana mgr inż. Karola Rybaka (obaj Panowie są absolwentami Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej).

03.01.2018


UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Wyniki rankingu wyboru tematyki przedmiotu obieralnego

21.12.2017


Uwaga Studenci Studiów Stacjonarnych I Niestacjonarnych

Wybór Przedmiotów Obieralnych

28.11.2017


Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na seminarium, na którym Dr Marek Danko z ZEOCEM - Słowacja przedstawi prezentację firmy oraz wygłosi referat pt.:

"Zeolite properties and benefits in building materials".

Seminarium  odbędzie  się w dniu 11.05.2017 r. (czwartek) o godz. 11.15 w sali 121.
Pan Dr Marek Danko potwierdził wczoraj swoje przybycie na Seminarium.

Dyrektor Instytutu                    
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak

09.05.2017


Konkurs Tekla BIM Awards 2017 dla studentów

Firma Construsoft zaprasza studentów Budownictwa i uczniów Technikum Budowlanych do udziału w konkursie Tekla BIM Awards 2017 na
najlepszy model wykonany w oprogramowaniu Tekla Structures.

Czytaj dalej...

27.02.2017


Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych TISNOB 2016

W dniach od 24 do 26 listopada 2016 roku odbyła się we Wrocławiu V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych. W jej organizacji brały udział cztery uczelnie:

 

  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej,
  • Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej,
  • Department of Civil Engineering Auburn University USA.

Komitet naukowy, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mieczysława Kamińskiego z Politechniki Wrocławskiej, tworzyło 24 profesorów z uczelni polskich: Politechniki Poznańskiej, Wrocławskiej, Warszawskiej, Krakowskiej i Koszalińskiej oraz zagranicznych, w tym Laval University, University of Liege, Lulea University of Technology, Karlsruhe Institute of Technology, Korea Institute of Construction Technology, University of Beira Interior Covihla, Ukraińska Akademia Nauk, National University Lviv Polytechnic, Exponent Duesseldorf Uniwesytet w Dortmundzie, University of Nebrasca oraz Brandenburg University of Technology Cottbus. Komitet honorowy objęli: Rektorzy uczelni organizatorów oraz Przewodniczący poznańskiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Wielkopolskiej i Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Czytaj dalej... (plik PDF)

22.02.2017


Wyniki rankingu wyboru tematyki przedmiotu obieralnego dla studentów 3 semestru budownictwa stacjonarnego II stopnia

Na podstawie przeprowadzonego rankingu ustalono następujące tematy zajęć:

Czytaj dalej...

13.01.2017


FIDIC X

Informujemy, że X edycja studiów podyplomowych zostanie rozpoczęta w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Szczegółowe informacje nt. X edycji zostaną umieszczone w najbliższym czasie.

12.12.2016


Konsultacje

Publikacja nowych planów konsultacji dla studentów obowiązujących od 12.12.2016 roku.

08.12.2016


UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA SEMESTRU 2 KIERUNKU BUDOWNICTWO SPECJALNOŚCI KBI i TOB

Wybór Przedmiotów Obieralnych

Proszę o nadsyłanie zgłoszeń na przedmioty obieralne trzeciego semestru studiów BS-II st. na adres office_se@put.poznan.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 30 grudnia 2016 r.

Student specjalności KBI i TOB wybiera wykłady z 2 różnych przedmiotów (2x15h) i ćwiczenia z 1 przedmiotu (1x15h)

Czytaj dalej...

06.12.2016


Seminarium "Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych"

Zapraszamy na seminarium mł. bryg. Tomasza Wiśniewskiego, naczelnika Ośrodka Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, który przedstawi temat: „Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych”. Seminarium odbędzie się w czwartek, 24.11.2016 w godzinach 17.00-20.00 w Sali 123 BL.
Pan Tomasz Wiśniewski jest naczelnikiem Ośrodka Szkolenia, rzeczoznawcą, biegłym sądowym oraz wykładowcą m.in. na studiach podyplomowych Inżynieria Pożarowa Budynków, które prowadzimy razem z SGSP we współpracy z Komendą Wojewódzką w Poznaniu.

23.11.2016


Z życia Stowarzyszeń

Lista osób, które otrzymały Honorowe Odznaki PZITB i są lub były pracownikami Instytutu Konstrukcji Budowlanych podana jest pod aresem:
www.pzitb.put.poznan.pl
Honorowa odznaka srebrna, złota i złota z diamentem stanowią trzy stopnie wyróżnień przyznawanych za zasługi w pracy związkowej PZITB.
Jest to nagroda, jak i działalność w Stowarzyszeniu nie związana z gratyfikacją finansowa a raczej prestiżem zawodu Inżyniera.
Oczywiście chętnie widzimy w szeregach nowych członków- pracowników PP a mamy ich ze studentami "Kadra Młodych"100 osób.

Dodatkowe informacje gablota nr 4 w holu BL.

dr inż. Barbara Ksit
Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB
Przewodniczący koła nr 4 PZITB

02.11.2016


IV miejsce w finale konkursu Power Concrete 2016

Zespół reprezentujący Instytut Konstrukcji Budowlanych w składzie Wojciech Szymkuć (asystent) i Piotr Tokłowicz (absolwent) zajął IV miejsce w finale konkursu Power Concrete, rozgrywanym 10 października podczas konferencji Dni Betonu, po zakwalifikowaniu się z III miejsca w eliminacjach, w których brały udział 33 zespoły. Zadaniem było wykonanie betonu o maksymalnym stosunku wytrzymałości na ściskanie do gęstości, przy gęstości nieprzekraczającej 1600 kg/m3. Mieszanka osiągnęła wytrzymałość prawie 73 MPa, przy gęstości poniżej 1400 kg/m3. Po raz drugi w historii konkursu w finale znalazł się zespół, który nie reprezentował firmy z branży cementowej, betonowej, czy chemii do betonu. LINK


Konsultacje
Publikacja nowych planów konsultacji dla studentów.

18.10.2016


Otwarte seminarium naukowe
W dniu 17 pażdziernika 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali 139 budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
przy ul. Piotrowo 5 odbędzie się otwarte seminarium naukowe , na którym referat przedstawi dr  inż.  Sławomir  Karaś  z  Politechniki Lubelskiej.

07.10.2016


ZAPOWIEDŹ - Otwarte seminarium naukowe
W dniu 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali 139 budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
przy ul. Piotrowo 5 odbędzie się otwarte seminarium naukowe , na którym
Prof. Peter Wriggers z Leibniz University przedstawi referat o najnowszych osiągnięciach Mechaniki Komputerowej.

03.09.2016


Studia Podypolomowe

FIDIC X - Rekrutacja rozpoczęta

23.08.2016


ZKWP serdecznie zaprasza na seminarium.
W dniu 13 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali 139 budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
przy ul. Piotrowo 5 odbędzie się otwarte seminarium, na którym
Michał STRĄKOWSKI z Katedry Mechaniki Konstrukcji Politechniki Łódzkiej przedstawi referat pt. "NIEZAWODNOŚĆ WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH W WARUNKACH POŻARU".

20.05.2016


Wyniki rankingu wyboru przedmiotu obieralnego dla studentów 7 semestru budownictwa stacjonarnego I stopnia (Komunikat).

16.09.2015


WYNIKI RANKINGU WYBORU PRZEDMIOTU OBIERALNEGO DLA STUDENTÓW BUDOWNICTWA STACJONARNEGO II STOPNIA
(KomunikatListy)

14.01.2015