Proponowana tematyka rozpraw doktorskich:


Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma

 • materiały funkcjonalne (np. materiały z pamięcią kształtu) i wykonane z nich konstrukcje
 • materiały kompozytowe (m.in. beton) 
 • konstrukcje zespolone 
 • metody komputerowe dla zagadnień z więzami nierównościowymi (jednostronny kontakt, plastyczność, przemiany fazowe)

Badania będą obejmować modelowanie i symulacje komputerowe, oraz mogą być dopełnione eksperymentami laboratoryjnymi. Przedmiot i zakres pracy doktorskiej ustalany indywidualnie z doktorantką/-em.  


Prof. dr hab. inż. Roman Lewandowski

 • dynamika konstrukcji z wbudowanymi tłumikami drgań
 • dynamika belek i płyt kompozytowych z warstwami lepko-sprężystymi
 • dynamika konstrukcji obciążonych sejsmicznie
 • dynamika belek i płyt z warstwami lepko-sprężystymi z uwzględnieniem efektów nieliniowości geometrycznej

Badania będą obejmować modelowanie i symulacje komputerowe, a niekiedy mogą być wykonywane badania doświadczalne. Szczegółowy przedmiot i zakres pracy doktorskiej będzie ustalany indywidualnie z doktorantką/-em.


Dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. nadzw.

 • mechanika kontaktu jednostronnego
 • elementy skończone dla belek zakrzywionych
 • dynamika płyt warstwowych z warstwami lepkosprężystymi

Badania będą obejmowały przede wszystkim modelowanie i symulacje numeryczne z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Szczegółowy zakres pracy doktorskiej będzie ustalony z doktorantką/doktorantem.


Dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. PP

 • modelowanie procesu przemiany fazowej przy dużych prędkościach deformacji w ujęciu klasycznej teorii ośrodka ciągłego
 • modelowanie elementów strukturalnych (belki, płyty, powłoki..) w ujęciu nielokalnych teorii ośrodka ciągłego
 • modelowanie procesów termomechanicznych w ujęciu teorii plastyczności z modelem płynięcia niecałkowitego rzędu
 • numeryczne aspekty modelowania w ramach teorii ośrodka ciągłego niecałkowitego rzędu
 • budownictwo ekstremalne, ….

Badania łączą mechanikę eksperymentalną, teoretyczną i komputerową. Czas realizacji doktoratu max do 4 lat.


Dr hab. inż. Michał Guminiak

 • analiza płyt metodą elementów brzegowych przy zastosowaniu elementów wyższych rzędów
 • zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej do wykrywania uszkodzeń w dźwigarach powierzchniowych (proponowany promotor pomocniczy: dr inż. Anna Knitter-Piątkowska)
 • analiza stateczności płyt w mieszanym ujęciu metody elementów brzegowych oraz metody różnic skończonych
 • analiza stateczności dźwigarów powierzchniowych poddanych złożonemu stanowi obciążenia
 • analiza płyt Kirchhoffa i Reissnera metodą elementów brzegowych w ujęciu potrójnego punktu kolokacji (proponowany promotor pomocniczy: dr inż. Bożena Litewka)

Dr hab. inż. Zdzisław Pawlak

 • Pasywne tłumienie drgań konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem materiałów lepko-sprężystych
 • Identyfikacja uszkodzeń (osłabień) w konstrukcjach budowlanych poprzez pomiary ich drgań
 • Ocena wpływu podatności podpór i węzłów na parametry dynamiczne konstrukcji prętowych
 • Identyfikacja zmiany masy i sztywności konstrukcji budowlanej na podstawie jej odpowiedzi dynamicznej

Badania będą dotyczyły analizy dynamicznej, teoretycznej i doświadczalnej konstrukcji budowlanych. Szczegółowy zakres i temat pracy doktorskiej będzie ustalony indywidualnie.


Dr hab. inż. Zbigniew Pozorski

Mechanika płyt warstwowych:

 • interakcja pomiędzy konstrukcją i obudową obiektów budowlanych,
 • analiza płyt warstwowych poddanych dynamicznemu oddziaływaniu wiatru,
 • interakcja płyt warstwowych i łączników,
 • modelowanie i ocena zjawisk zachodzących na podporach płyt warstwowych,
 • płyty warstwowe z okładzinami kompozytowymi,
 • modelowanie płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej,
 • wieloskalowe modelowanie rdzenia z pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej.

Badanie będą zawierały elementy mechaniki teoretycznej, komputerowej i eksperymentalnej. Szczegółowy zakres pracy doktorskiej będzie ustalony z doktorantką/doktorantem.