Jubileusz 70-lecia urodzin Pana Profesora Andrzeja Garsteckiego
Pracownika Politechniki Poznańskiej
Z-cy dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych


W dniu 6.10.2006 roku w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 2, obyło się uroczyste, otwarte posiedzenie Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska poświęcone jubileuszowi 70-lecia urodzin prof. Andrzeja Garsteckiego.

W imieniu Władz Uczelni okolicznościowe przemówienia wraz z gratulacjami wygłosili Dziekan, prof. Józef Jasiczak, Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych prof. Jerzy Rakowski oraz Prorektor prof. Tomasz Łodygowski reprezentujący Rektora. Mówcy nakreślili sylwetkę Andrzeja Garsteckiego jako sprawdzonego przyjaciela, i oddanego Uczelni i studentom pracownika naukowego i pedagoga. Podkreślili zasługi Jubilata dla Uczelni.

Z okazji jubileuszu prof. Andrzeja Garsteckiego nadeszło wiele listów gratulacyjnych. Przesłali je wybitni i znani naukowcy ze świata (Niemcy, Austria, Belgia, Dania, Włochy, Węgry, USA) oraz z Polski. Wśród nich byli naukowcy zajmujący wysokie stanowiska w organizacji nauki np. Prof. H. Mang z Technische Universität Wien, Prezes Austriackiej Akademii Nauk. Przesłano też listy gratulacyjne od instytucji i towarzystw naukowych w kraju i zagranicą, m.in. od: Faculté Polytechnique de Mons (wraz z przyznanym Jubilatowi medalem tej uczelni), Prezydium Wydz. IV Nauk Technicznych PAN, Zarządu Komitetu Inż. Ląd. i Wodnej PAN, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Komitetu Nauki PZITB; dziekanów kilku wydziałów budownictwa politechnik krajowych i innych wydziałów Politechniki Poznańskiej, Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Wiktora Degi w Poznaniu. Wiele wybitnych naukowców z krajowych wyższych uczelni technicznych i z PAN zaszczyciło Jubilata swą obecnością i wyrażonymi słowami uznania.

Wreszcie udzielono głosu Jubilatowi. Prof. Andrzej Garstecki podziękował władzom Uczelni za trud zorganizowania uroczystości i podziękował wszystkim obecnym za udział, a szczególnie serdecznie podziękował osobom, które podjęły trud podróży z odległych miast.

Krótką refleksją objął dawne lata życia. Wiele zawdzięcza rodzinie w której dorastał i przyjaciołom, których miał szczęście spotykać w całym swym życiu. Podkreślił, że tzw. osiągnięcia były wynikiem zbiorowej działalności. Zilustrował to faktami współpracy naukowej z pracownikami Instytutu Konstrukcji Budowlanych i z naukowcami innych znakomitych ośrodków naukowych. Podkreślił stworzony przez lata wyśmienity klimat współpracy panujący na polu naukowym mechaniki konstrukcji w Polsce i na świecie, gdzie w atmosferze przyjaźni i życzliwości wzajemnie stawia się wymagania, słowa krytyki kierowane są na problem a nie na osobę i służą pomocą w rozwiązaniu problemu a nie rywalizacji.

Oficjalną część spotkania jubileuszowego zamknął Dziekan WBL. W części nieoficjalnej podano kawę i składano dalsze gratulacje.

Sylwetka Jubilata

Andrzej Garstecki ukończył Liceum nr 6 im. Paderewskiego w Poznaniu (1953r.). Studiował na Politechnice Poznańskiej, gdzie w 1958r zdobył tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Następnie przez 3,5 roku pracował jako inżynier budowy. W 1961 zdobył uprawnienia budowlane. Od 1.12.1961 do dziś pracuje na Politechnice Poznańskiej. Tu przeszedł kolejne stopnie awansu naukowego i zawodowego: doktorat (1973), habilitacja (1986), profesor uczelniany (1991), tytuł profesora (nadany przez Prezydenta R.P. w 1996). Wielu pokoleniom inżynierów budownictwa wykładał przedmioty związane z wytrzymałością materiałów i mechaniką budowli. W badaniach naukowych specjalizuje się w mechanice konstrukcji, a w szczególności w problemach stateczności konstrukcji, optymalnego projektowania, optymalnego wzmacniania konstrukcji i identyfikacji konstrukcji. Jego badania łączą aspekty naukowe z inżynierskimi.

Przez cały czas był czynnym inżynierem. Na tej podstawie w 1976r. został rzeczoznawcą Zarządu Gł. PZITB, a w roku 1993r. rzeczoznawcą budowlanym z listy wojewody poznańskiego.

W Politechnice Poznańskiej pełni funkcje Zastępcy Dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych i Kierownika Zakładu Wytrzymałości Materiałów.

Prof. A. Garstecki jest członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych. Obecnie jest v-przewodniczącym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i v-przewodniczącym Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów tegoż Komitetu. Był członkiem komitetów naukowych wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Aktywność na tych polach znalazła odbicie w listach gratulacyjnych z zagranicy i z kraju.

Prof. A. Garstecki otrzymał wiele nagród i odznaczeń, w tym Złoty Krzyż Zasługi (Prezydent Polski 1972), Odznaka Honorowa Miasta Poznania (1981), Odznaka Honorowa "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego" (1988), odznaki PZITB (srebrna 1965 i złota 1976).

Jubileusz 70-lecia urodzin Pana Profesora Andrzeja Garsteckiego

Jubileusz 70-lecia urodzin Pana Profesora Andrzeja Garsteckiego

Jubileusz 70-lecia urodzin Pana Profesora Andrzeja Garsteckiego

Jubileusz 70-lecia urodzin Pana Profesora Andrzeja Garsteckiego

Jubileusz 70-lecia urodzin Pana Profesora Andrzeja Garsteckiego