Prof. Tadeusz Kozłowski (1902- 1998)

Tadeusz Kozłowski urodził się 15 września 1902 r. w Krakowie. W 1928r. uzyskał dyplom inżyniera dróg i mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pierwszą pracę podjął w Polskich Kolejach Państwowych w Warszawie. Następnie pracował jako inżynier konstrukcji stalowych w Hucie Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim, skąd przeniósł się do odlewni żeliwa i wytwórni konstrukcji stalowych w Węgierskiej  Górce. W roku 1945 przeniósł się do Poznania, gdzie na zaproszenie Rektora Prof. Olgerbrandta, objął kierownictwo Katedry Konstrukcji Stalowych na Wydziale Budownictwa Lądowego Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. W roku 1951 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Na uczelni tej, która od 1-go października 1953 roku uznana została jako Politechnika Poznańska, pracował do września 1958r.

Podczas 13-tu lat pracy naukowo dydaktycznej w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu i na Politechnice Poznańskiej Profesor Kozłowski prowadził wykłady z konstrukcji stalowych i z teorii sprężystości na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wydziale Budowy Maszyn. Wykłady jego cieszyły się wielkim zainteresowaniem studentów, gdyż charakteryzowały się wręcz doskonałym porządkiem logicznym i jasnością przekazu wiedzy teoretycznej, jak i  bogatej wiedzy praktycznej. Prof. Kozłowski łączył bowiem pracę na poznańskiej Uczelni z pracą w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego nr 1, gdzie był głównym projektantem. Było to wiodące biuro w województwie poznańskim, zatrudniające wyśmienitych projektantów. Prof. Kozłowski należał także do najbardziej cenionych ekspertów w zakresie konstrukcji stalowych. Swoją pracą w biurze projektów i jako ekspert wniósł ogromny wkład do odbudowy zniszczonych obiektów w Wielkopolsce i do rozwoju zakładów przemysłowych.

Jesienią 1958-go roku Prof. Kozłowski przeniósł się do Krakowa, gdzie został  kierownikiem Katedry Statyki Budownictwa i Wytrzymałości Materiałów Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. W roku 1965 zdobył tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1970-1972 był dyrektorem Instytutu Mechaniki Budowli w Politechnice Krakowskiej.

Prof. Tadeusz Kozłowski jest autorem czterech podręczników akademickich z budownictwa metalowego, budownictwa przemysłowego, teorii sprężystości i rachunku wariacyjnego. Jest autorem 62 publikacji naukowych.

Na emeryturę przeszedł w roku 1974. Nadal rozwijał swe zamiłowanie do pieszych wędrówek po polskich górach, w szczególności po Tatrach. Rozpoczął także pisanie artykułów popularno-naukowych na temat eksploracji kosmosu i zagadnień życia we wszechświecie. Artykuły zamieszczał m.in. w „Przeglądzie Katolickim" i w „Młodym Techniku". Zadebiutował także jako autor opowiadań i powieści Science Fiction.

Prof. Tadeusz Kozłowski zmarł 27 marca 1998r. w Krakowie.

Opracował: Andrzej Garstecki
(dyplomant Prof. Kozłowskiego, wdzięczny za uzyskaną wiedzę)