Dydaktyka w Instytucie Konstrukcji Budowlanych obejmuje następującą aktywność edukacyjną:

  • Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
  • Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (w tym 2 specjalności prowadzone w języku angielskim)
  • Studia III stopnia
  • Studia Podyplomowe
  • Dedykowane szkolenia/warsztaty/seminaria