Na podstawie przeprowadzonego rankingu ustalono następujące tematy zajęć:

Wykłady (15h):

II. Budynki wysokie i wysokościowe - projektowanie i realizacja

  • dr hab. inż. T. Błaszczyński, prof. PP., dr inż. J. Wdowicki

IV. Nowoczesne sposoby projektowania hal wielkopowierzchniowych przy użyciu zaawansowanego oprogramowania do analizy konstrukcji - Robot Structural Analysis

  • dr inż. P. Wielentejczyk

VI. Budownictwo, Informacja, Modelowanie-BIM

  • dr hab. inż. Adam Glema, prof. PP

IX. Zarządzanie obiektami budowlanymi

  • dr. inż. T. Thiel

Ćwiczenia projektowe (15h):

II. Budynki wysokie i wysokościowe - projektowanie i realizacja (2 gr. proj.)

  • dr hab. inż. T. Błaszczyński, prof. PP.,
  • dr inż. J. Wdowicki

IV. Nowoczesne sposoby projektowania hal wielkopowierzchniowych przy użyciu zaawansowanego oprogramowania do analizy konstrukcji - Robot Structural Analysis (2 gr. proj.)

  • dr inż. P. Wielentejczyk

VI. Budownictwo, Informacja, Modelowanie-BIM (1 gr. proj.)

  • dr hab. inż. Adam Glema, prof. PP

IX. Zarządzanie obiektami budowlanymi (1 gr. proj.)

  • dr. inż. T. Thiel


Każdy student 3 semestru Budownictwa Stacjonarnego II stopnia w ramach Przedmiotu Obieralnego uczęszcza na 2 różne wykłady i na 1 ćwiczenie projektowe.

Studenci, którzy dokonali wyboru innej tematyki niż wyżej zaakceptowana oraz studenci, którzy nie złożyli deklaracji, zostali przypisani do poszczególnych grup wykładowych i projektowych.

Możliwa jest zmiana przedmiotu, z którego student uczęszcza tylko na wykład (po otrzymaniu zgody od prowadzącego przedmiot).

Nie ma możliwości zmiany przedmiotu, z którego student uczęszcza na wykłady i ćwiczenia projektowe.

Lista studentów (plik PDF)