Instytut Konstrukcji Budowlanych prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie:

 • statyki i dynamiki złożonych konstrukcji inżynierskich oraz ich współpracy z podłożem gruntowym i powietrzem

 • badań teoretycznych i doświadczalnych procesów fizyczno-mechanicznych w betonie

 • organizacji produkcji budowlanej oraz inżynierii procesów budowlanych

 • problematyki projektowania, modernizacji i wzmacniania oraz analiz termiczno-wilgotnościowych konstrukcji budowlanych

 • mechaniki uszkodzeń i pękania materiałów

 • badań teoretyczno-doświadczalnych układów stalowych i zespolonych stalowo-betonowych w skali naturalnej

 • badań doświadczalnych podatności węzłów ram stalowych wykonanych z profili cienkościennych

 • badań numerycznych stateczności elementów o przekrojach typu sigma

 • badań numerycznych rozkładu temperatur pożarowych w obetonowanych elementach stalowych

 • badań numerycznych stateczności ogólnej belek zginanych z blachami czołowymi

 • analizy statycznej i dynamicznej budynków wysokich usztywnionych ścianami lub trzonami

 • modelowania pracy betonu w różnych warunkach obciążeniowo-środowiskowych

 • nieliniowej analizy konstrukcji z uwzględnieniem degradacji, wrażliwości, optymalizacji

 • nowoczesnych rozwiązań konstrukcji budownictwa przemysłowego

 • budownictwa ekstremalnego.