Fit for BIM – Kompetencje technologii cyfrowych w budownictwie w szkolnictwie zawodowym i wyższym

Transformacja cyfrowa coraz bardziej wpływa na wszystkie procesy pracy i zmienia sposób nauki oraz wykonywania zawodu. Dotyczy to również budownictwa, które nie funkcjonuje obecnie bez cyfrowych technologii, nowych systemów i metod takich jak „Building Information Modeling (BIM)”. Fit for BIM tworzy modele służące integracji kompetencji cyfrowych w kształceniu zawodowym i wyższym i przyczynia się tym samym do zapewnienia wykwalifikowanych pracowników jutra.

Strona projektu: fit4bim.eu/pl/203/

Fit for BIM