• Badania niszczące i nieniszczące materiałów i elementów budowlanych

 • Badania stanu i nośności fundamentów oraz konstrukcji murowych, żelbetowych, sprężonych, metalowych, drewnianych i innych

 • Badania i ekspertyzy stanu technicznego budynków i budowli

 • Badania cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych

 • Ekspertyzy konserwatorskie i mikologiczne

 • Opracowania naukowo-techniczne dotyczące obiektów budowlanych i elementów konstrukcji

 • Obliczenia numeryczne konstrukcji i symulacje komputerowe procesów mechanicznych, termicznych i wilgotnościowych

 • Przeglądy techniczne budynków

 • Doradztwo techniczne w sprawach technologii, materiałów, rozliczeń

 • Doradztwo inwestycyjne

 • Doradztwo menedżerskie

 • Kosztorysowanie (branża budowlana)

 • Zarządzanie i wycena nieruchomości

 • Projektowanie konstrukcji w zakresie budownictwa ogólnego, rolniczego, przemysłowego, specjalnego

 • Projektowanie napraw i wzmocnień konstrukcji oraz remontów budynków i budowli

 • Weryfikacja dokumentacji

 • Optymalizacja konstrukcji

 • Zastosowanie metod numerycznych i technik komputerowych wspomagających projektowanie

 • Komputerowe wspomaganie organizacji budowy

 • Wielokryterialna analiza w planowaniu inwestycji

 • Organizacja specjalistycznych studiów i kursów podyplomowych oraz szkoleń 
  (np. w zakresie stosowania nowych norm, nowych technologii, technik komputerowych i innych - również na zlecenia firm)